HAYRI DORTDIVANLIOGLU
Ph.D. Candidate | Instructor
Georgia Tech | School of Architecture 


BOOK CHAPTERS

“Outlining Terragni: A Riddle Reworked.” Computer-Aided Architectural Design, ed. G. Cagdas, M. Ozkar, L. Gul, E. Gurer, Springer Publication, 2017, pp. 381-395.

Hayri Dortdivanlioglu, and Athanassios Economou 
Despite his controversial political background, the leading architect of the Italian Rationalist Movement, Giuseppe Terragni, has attracted the attention of a large group of architectural scholars. He has often been acknowledged as an enigmatic figure whose architecture oscillated between classicism and modernism. This work offers formal generative analyses of the Mambretti Tomb and the Danteum, which are seen as the ‘quintessence’ of Terragni’s architecture. It provides a formal generation of these two projects in the form of parametric shape grammar. In doing so, this paper aims at unfolding the generative process of both projects in order to gain a deeper understanding into the ways that formal construction of Terragni’s architecture expresses meaning.

“Eko-Morfoloji.” Ankara Kent Atlası, ed. Güven A. Sargın, Chamber of Architects of Turkey, Ankara Branch Publishing, Ankara, February 2012, pp. 88-97.


Hayri Dortdivanlioglu, Utku Karakaya, Ensar Temizel
Ankara’nın ekolojik etki analizinin yapılabilmesi amacıyla öncelikle kentin topoğrafik verilerinin incelenmesi gereklidir. Bu bağlamda, Ankara etrafı kuzey, doğu ve güney yönlerinde tepelerle çevrili bir çanak şeklinde oluşan topoğrafik yapının eteklerinde konumlanır. Bu yapı sadece Ankara’nın yapısal ve formal karakterinin oluşmasında etkili olmayıp; aynı zamanda ekolojik karakterini de azımsanmayacak derecede etkiler. Bu açıdan bakıldığında Ankara’nın ekolojik karakterini oluşturan etmenler arasında, yapılı çevrenin organizasyonundan kaynaklananlar dışında en önemli etmen topoğrafyadır. Tarihsel gelişim süreci içinde kentin bu topoğrafik yapının etkilerini farklı biçimlerde deneyimlemesi yoluyla günümüz Ankara’sı oluşur.
hayri@gatech.edu
Georgia Institute of Technology
School of Architecture
245 4th Street, NW, Suite 351
Atlanta, Ga 30332